Polityka prywatności

 • Administratorem Danych Osobowych jest Przedszkole Niepubliczne GROSZEK z siedzibą w Murowanej Goślinie przy ul. Gnieźnieńskiej 7. Bezpośredni kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: groszek@przedszkolegroszek.pl. Jesteśmy przedszkolem przykładającą bardzo dużą wagę do ochrony prywatności naszych klubowiczów, działającą w zgodzie z przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami krajowymi w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szanując użytkowników naszego Serwisu w niniejszym dokumencie zawarliśmy szereg informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych, jak również informujemy o szerokim zakresie uprawnień, jakie Państwu przysługują.

  Słownik:

  • Serwis – serwis internetowy świadczony pod adresem https://www.przedszkolegroszek.pl/ •
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego https://www.przedszkolegroszek.pl/ lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Skąd mamy Twoje dane osobowe?

  Przekazałeś je nam podczas kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub listownie.

  Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w sytuacji w której chciałbyś skorzystać z usług oferowanych przez nasze przedszkole ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Tobą.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

  1. Za Twoją zgodą przetwarzać możemy dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www oraz aplikacji mobilnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.
  2. Zawarcia ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  3. Obsługi Użytkownika, jako klienta Administratora w ramach realizacji ewentualnej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. Prowadzenia rozliczeń finansowych wynikających z realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. Wypełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  6. Ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  7. Realizacji działań marketingowych Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit f RODO.

  Komu możemy przekazywać Twoje dane?

  Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych,
  2. firmie świadczącej usługi księgowe,
  3. bankom i instytucjom finansowym,
  4. organom nadzorczym i podatkowym,
  5. kontrahentom, których siedziby mogą znajdować się w krajach trzecich.

  Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

  Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Informujemy ponadto o prawie do przenoszenia danych do innego Administratora Danych Osobowych. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie, dotyczy także zgód udzielonych w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub numeru telefonu dla kontaktu telefonicznego w celach realizacji marketingu bezpośredniego).

  Jeżeli według Ciebie naruszyliśmy Twoją prywatność gdzie możesz to zgłosić?

  Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi, zapytania lub chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw zapraszamy do kontaktu mailowego: groszek@przedszkolegroszek.pl, telefonicznego +48661634949 lub listownie pod adresem:
  Przedszkole Niepubliczne Groszek
  Gnieźnieńska 7
  62-095 Murowana Goślina

  Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Sosnowski (adres e-mail: iod@przedszkolegroszek.pl )

  Informujemy ponadto, że przysługuje Ci prawo wniesienia bezpośrednio skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych w Polsce tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

  Czym są pliki cookies?

  Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na Twoim urządzeniu końcowym podczas korzystania z Serwisu. Zawierają one takie dane informatyczne jak:

  • Twój adres IP,
  • nazwa strony internetowej, z której pochodzą,
  • czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu końcowym,
  • zapis parametrów i statystyki,
  • unikalny numer.

  Pliki cookies są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym. Są one wykorzystywane w celu:

  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a Twoim urządzeniem końcowym,
  2. optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na Twoim urządzeniu końcowym,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
  4. zbierania statystyk odwiedzin, służących wspieraniu ulepszania struktury i zawartości Serwisu,
  5. wyświetlania treści reklamowych optymalnie dostosowanych do Twoich preferencji.

  W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne ulegają automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego zaraz po wylogowaniu z Serwisu, po opuszczeniu strony lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Pliki stałe natomiast przechowywane są na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki stałe instalowane są na urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak, aby automatycznie blokowała obsługę plików cookies, bądź informowała o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia usług w Serwisie. Pliki zainstalowane na Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców lub partnerów biznesowych.

  Jak chronimy Twoje dane?

  Stosujemy wysoki poziom ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz opracowane i wdrożone procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom nieupoważnionym. Regularnie monitorujemy systemy oraz procesy w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Mamy opracowaną i wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Danych, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w naszym klubie.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celów ich przetwarzania. Dane przetwarzane są do momentu realizacji celu a także dłużej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów (np. podatkowych) lub w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

  Czy nasza Polityka Prywatności może się zmienić?

  Oczywiście, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa danych konieczne są modyfikacje niniejszego dokumentu pozwalające na uwzględnienie zmian w przepisach prawa, podążanie za nowymi technologiami oraz skuteczną ochronę przed nowymi, pojawiającymi się zagrożeniami. W przypadku zmiany treści Polityki Prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu.

   

  Data aktualizacji: 12.02.2020 r.