Standardy Ochrony Małoletnich

| Przedszkole Groszek i Żłobek Mały Groszek
 • Przedszkole i Żłobek Standardy Ochrony Małoletnich

  Standardy (reguły) ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Przedszkolu Niepublicznym Groszek i w Żłobku Mały Groszek w Murowanej Goślinie

  Wstęp

  Dobro i bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Groszek i Żłobku Mały Groszek są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola na rzecz dzieci. Pracownik Przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Przedszkola i Żłobka, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w nim przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik Przedszkola lub Żłobka stosował wobec dziecka jakiekolwiek formy przemocy.

  Niniejszy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem określa procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową i efektywną pomoc dziecku oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Przedszkolu i Żłobku za bezpieczeństwo dzieci do niego uczęszczających.

  Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkolegroszek.pl. Są szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i dzieci uczęszczających do Przedszkola i Żłobka . Poszczególne grupy małoletnich są z poniższymi Standardami aktywnie zapoznawane poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

  Zobacz cały dokument w formacie PDF

  Materiał opracowany został na podstawie zapisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), która wprowadza termin „standardy ochrony małoletnich”, oraz podręcznika Standardy ochrony dzieci w żłobkach i placówkach oświatowych pod redakcją Agaty Sotomskiej z Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”.